Party Balloon: dé partij voor alle soorten ballonnen met inhoud
+31 (0)20 420 12 72

Disclaimer

Party Balloon B.V. (Kamer van Koophandel: 33299952), hierna te noemen Party Balloon, verleent u hierbij toegang tot www.partyballoon.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Party Balloon behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Party Balloon spant zich in om de inhoud van www.partyballoon.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.partyballoon.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Party Balloon.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.partyballoon.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Party Balloon.Voor op www.partyballoon.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Party Balloon nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Party Balloon.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Party Balloon, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.